xe tải khác
 Xe tải thái lan 700kg DFSK V21 thùng dài 2,7m.
TẢI VEAM STAR 820KG THÙNG DÀI 2,3M.
XE TẢI ĐONGBEN 870KG THÙNG DÀI 2,4M THIẾT KẾ THEO NHU CẦU NGƯỜI VIỆT