Giới Thiệu
Giới Thiệu
  • SUPER CARRY TRUCK 650KG: XE CÓ 2 MÀU LỰA CHỌN LÀ XANH VÀ TRẮNG.
  • SUPER CARRY PRO 750KG:  XE CÓ 2 MÀU LỰA CHỌN LÀ BẠC VÀ TRẮNG.
  • BLIND VAN BÁN TẢI 580 KG: XE CÓ 1 MÀU TRẮNG 
  • ERTIGA 7 CHỖ:
  • VITARA 2016 5 CHỖ MỚI :
  • CIAZ 2016 5 CHỖ HOÀN TOÀN MỚI ( thuần chất sedan)
 
 
 
 
Các bài viết khác